https://www.facebook.com/teknik200/

Ett jubileumsår

 

I slutet av 1819 undertecknade Karl XIV Johan det kungliga privilegiebrev som utgör Fahlu Bergskolas stiftelseurkund.

Det innebar att Sverige fick sin första högre tekniska utbildning vilket kom att lägga grunden till det välstånd som vi har idag. Det kommer vi att uppmärksamma och fira under jubileumsåret Teknik 200 år.

Jubileumsåret är ett initiativ från nuvarande och tidigare studenter på programmet för materialdesign på KTH. Syftet är att få fler unga intresserade av att gå en högre teknisk utbildning.  

Teknik 200 år tar avstamp i historien men riktar blicken in i framtiden.