Historia

I slutet av 1819 undertecknade Carl XIV Johan det kungliga privilegiebrev som utgör Fahlu Bergskolas stiftelseurkund.

Det innebar att Sverige fick sin första högre tekniska utbildning.

Några år senare bytte den namn till Konglig Bergshögskolan, och 1869 flyttades utbildningen till Stockholm för att införlivas med nuvarande Kungliga Tekniska Högskolan. 

De tidiga visionära industrialister som var initiativtagare till skolan kanske inte förstod att man byggde en av hörnstenarna till Sverige som en ledande industrination; högre utbildning och forskning, vetenskap och konst.

2019 firar vi att det är 200 år sedan det nya Sverige tog sin början under jubileumsåret Teknik 200. Vi tar vårt avstamp i historien men vårt fokus är framåt då vi vill lyfta betydelsen av utbildning, teknik och ingenjörskap och dess betydelse för Sverige som land.