Teknik 200 år uppmärksammar att det är 200 år sedan Sverige fick sin första högre tekniska utbildning. Jubileumsåret är att samarbete mellan industrin, KTH och LTU.

Sverige har en lång och stolt ingenjörstradition. Det är i den som vi har byggt det välstånd och den välfärd som vi i dag har.

 
Syftet med jubileumsåret;
  • Skapa uppmärksamhet runt framtidens högre utbildning
  • Skapa kunskap om vad en ingenjör gör
  • Skapa förståelse och nyfikenhet runt tekniska yrken och utbildningar
  • Rekrytera unga till ingenjörsutbildning

 

Händelser under året;
  • Teknikmöten runt om i landet
  • Mässor och konferenser
  • Jubileumsmiddag i stadshuset i Stockholm. Mer information om middagen och praktiska saker runt den kommer att komma under våren.