Teknikmöte Falun

Onsdagen den 15 maj hade vi en kick off för jubileumsåret på den plats där allt började, i Falu Gruva. På plats hade flera av våra samarbetspartner företag, representant från KTH, studenter från KTH samt utbildningsminister Anna Ekström. Dagen tog avstamp i historien och att det är 200 år sedan Sverige fick sin första högre tekniska utbildning och att det hände just i Falu Gruva. Med det som grund pratade vi hur de tekniska utbildningarna fungerar och ser ut idag och sedan hur industri, akademi och politik behöver samarbeta för att lösa den kompetensbrist som finns inom det tekniska området. Det är en utmaning som svensk industri jobbar med varje dag och som Sverige som land behöver hitta en bra lösning på för att även i framtiden kunna producera på högsta nivå.

En viktig programpunkt under dagen var den diskussion som hölls med ubildningsminister Anna Ekström, Per Lyrvall VD Stora Enso Sverige, Jenny Gotthardsson produktionschef Boliden, Jonas Albertsson VD Epiroc Rock Drills, Hanna Meuser,kompetensförsörjningschef Sandvik, Leif Kari, vice Rektor KTH ansv utbildning, Cecilia Lownertz VD Teknik 200 år/ produktionschef Fagersta Stainless…. och så var Yngwie Malmsteens gitarr i 3D printat stål, gjord av Sandvik, på plats. Jon Forssell var dagens moderator och höll ihop samtalet. Daniel Steinberg med team från Sparky films dokumenterade dagen och vi kommer att få en film från hela dagen samt en dokumentation av detta samtal.