Teknikmöten

Under året kommer vi att genomföra ett antal teknikmöten runt om i landet, från norr till söder. Elever som går i åk2 på gymnasiet kommer att ges möjlighet att komma på dessa möten som är uppdelade i tre olika aktiviteter under en halvdag.

Varje elev har ett personligt schema, som innehåller ingenjörsmöte, miniseminarium samt ingenjörsdemo. Beroende på lokalisering av mötet, tillkommer även lokala inslag som t ex guidad visning av anläggning/Science Center eller liknande.

Unga ingenjörer från deltagande bolag växlar mellan att ha Ingenjörsmöten, där man träffar två elever i taget, att hålla miniseminarier riktade till en grupp om ca 15 elever samt att ansvara för bemanning av Ingenjörsdemo som är en friare mötesform i form av en utställning. Studenter från KTH deltar som värdar och funktionärer, samt ”fyller på” vid behov i de olika momenten

 

 

Ingenjörsmöte

Ingenjörsmöte (i form av speed dating). Två elever får träffa en ung ingenjör och prata om vad hen gör på jobbet och vad det innebär att jobba som ingenjör.

Miniseminarium

I grupp om 15 elever + lärare/SYV blir det en kort presentation och diskussion grundat på en ung ingenjörs berättelse om sin väg in i yrket. Här kommer vi att visa upp bredd och mångfald.

 

Demos

Två ingenjörer per station demonstrerar ingenjörskonsten bakom produkten/processen med hjälp av exempel från det företag där de är verksamma.